Uni Research Miljø

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Johannessen, Per J; Sætre, Roald; Kryvi, Håkon; Hjelle, Hogne Bergensfjordene - natur og bruk. Havforskningsinstituttet, Uni Research, Universitetet i Bergen, Bergen Kommune 2010 ISBN 978-82-7129-247-8. 191 sider.
 • Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Asplin, Lars; Barlaup, Bjørn Torgeir; Næsje, Tor F.; Rosseland, Bjørn Olav; Saltveit, Svein Jakob Effekter av vassdragsregulering på villaks. Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø 2010 ISBN 978-82-93068-12-9. 111 sider.
 • Engedal, Knut; Wyller, Torgeir Bruun Aldring og hjernesykdommer. Akribe Forlag 2003 ISBN 82-7950-081-2. 380 sider.
Alle bøker

Kapitler

 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Frafjordelva - bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 199-211
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Rødneelva - Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 290-299
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 217-229
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 29-44
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 88-100
Alle bokkapitler

Rapporter

 • Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad. Norsk institutt for vannforskning 2017. (ISBN 978-82-577-6844-7) 26 sider NIVA-rapport(7109)
 • Nordgård, Lise; Bjørsvik, Magnus; TØmmerÅs, berit; Venter, Hermoine; Olsen, Elisabeth; Ray, Jessica Louise; Nielsen, Kaare Magne Antimicrobial resistance in selected environments in Norway M-736/2017. Genøk-Senter for biosikkerhet 2017. 43 sider
 • Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir Prøvefiske etter regnbueaure i Herdlefjorden ett år etter rømmingen ved Angelskår. LFI-rapport 277.. Uni Research AS 2016. 28 sider LFI Uni Miljø(277)
 • Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Velle, Gaute Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016. Uni Research AS 2016. 15 sider LFI Uni Miljø(262)
 • Fjeldstad, Hans-Petter; Zinke, Peggy; Bustos, Ana Adeva; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk. SINTEF Energi AS 2016. (ISBN 978-82-594-3674-0) 32 sider SINTEF Energi. Rapport(TR A7600)
Alle rapporter