Uni Research Helse

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 214-229
  • Bieleninik, Lucja Wczesna interwencja wobec dziecka z grupy ryzyka i jego rodziny na oddziale noworodkowym i niemowlęcym [Early intervention for a high-risk child and its family in neonatal and pediatric intensive care unit]. I: Wczesna interwencja logopedyczna. Seria Logopedia XXI Wieku. Gdansk: Harmonia 2016 ISBN 978-83-7744-106-0.. sider 676-702
  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Sagstad, Unni Sissel; Iversen, Gun Autismespektertilstander. I: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026015.. sider 213-236
  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Kodal, Arne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjelland, Ingvar; Heiervang, Einar; Øst, Lars Gøran; Hudson, Jennie L. Long-term outcome and predictors of outcome in CBT for youth anxiety. I: Innovations and future directions in the behavioural and cognitive therapies. Australian Academic Press 2016 ISBN 9781922117700.. sider 13-17
  • Blinkenberg, Jesper Allergiske reaksjoner. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 183-188
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter