Uni Research Helse

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Kirsti Malterud Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4 utgave.. Universitetsforlaget 2017.
 • Kirsti Malterud Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017.
 • Kirsti Malterud Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Universitetsforlaget 2017.
 • Hjørleifsson, Stefan God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020762.
 • Malterud, Kirsti Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028286. 256 sider.
Alle bøker

Kapitler

 • Geretsegger, Monika; Fitzthum, Elena; Stegemann, Thomas For what it's worth...: Determining the value of music therapy - An example from Austria. I: The Economics of Therapy. Jessica Kingsley Publishers 2017 ISBN 978-1-84905-628-1.. sider 68-89
 • Gold, Christian; Saarikallio, Suvi H.; McFerran, Katrina Music therapy. I: Encyclopedia of Adolescence. Springer 2017 ISBN 978-3-319-32132-5.. sider 1-10
 • Haugland, Bente Storm Mowatt; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Thastum, Mikael Cool kids/Chilled - for å mestre den vanskelige angsten. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 20-42
 • Kjøbli, John; Eng, Helene Andre individrettede intervensjoner. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 205-218
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 11-19
Alle bokkapitler

Rapporter

 • Årsmelding 2016. Rapport nr. 1-2017. 2017.
 • Askeland, Ingunn Rangul; Jensen, Monica; Moen, Linda Holen Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd - kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia - forslag til landsdekkende struktur. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2017. (ISBN 978-82-8122-112-3) 124 sider Rapport(1/2017)
 • Askeland, Kristin Gärtner; Tell, Grethe S. Mental health problems in internationally adopted adolescents. Universitetet i Bergen 2017. (ISBN 978-82-308-3150-2)
 • Brean, Gro Vatne; Slinning, Kari; Sanner, Nina; Lindberg, Astri; Melsom, Hilde; Jacobsen, Heidi; Hansen, Marit Bergum; Braarud, Hanne Cecilie; Vannebo, Unni Tranaas; Moe, Vibeke; Greve, Rakel Aasheim; Onsøien, Ragnhild; Drozd, Filip Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved forelde barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør 2017. (ISBN 978-82-92510-18-6) 31 sider
 • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-056-8) 244 sider
Alle rapporter