Uni Research Rokkansenteret

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 240 sider.
  • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. 352 sider.
  • Bjørkdahl, Kristian; Druglitrø, Tone Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge 2016 ISBN 9781138854116. 215 sider.
  • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 9781137517647.
  • Danielsen, Hilde; Ytre-Arne, Brita; Jegerstedt, Kari Gendered Citizenship: The Politics of Representation. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-51765-4. 303 sider.
Alle bøker

Kapitler

  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 11-21
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 212-216
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Forord. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852..
  • Dag Arne, Christensen; Lindén, Tord Skogedal Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 105-124
  • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung Samepolitikken i den nye utviklingen i nord. I: Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.. sider 13-37
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter