RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan Mobbing i skolen – grunnleggende fakta og tiltak med Olweusprogrammet.. I: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-46398-1.. sider 372-398
  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Thastum, Mikael Cool kids/Chilled - for å mestre den vanskelige angsten. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 20-42
  • Kjøbli, John; Eng, Helene Andre individrettede intervensjoner. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 205-218
  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 11-19
  • Mørch, Willy-Tore; Gammelsæther, Siri; Brunborg, Bjørn De Utrolige Årene, foreldreprogrammene. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.. sider 109-129
Alle bokkapitler

Rapporter

  • Kodal, Arne; Bjelland, Ingvar; Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister Long-term effectiveness of cognitive behavior therapy for youth with anxiety disorders: Outcome, predictors and social anxiety. University of Bergen 2018. (ISBN 978-82-308-3753-5)
  • Askeland, Ingunn Rangul; Jensen, Monica; Moen, Linda Holen Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd - kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia - forslag til landsdekkende struktur. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2017. (ISBN 978-82-8122-112-3) 124 sider Rapport(1/2017)
  • Askeland, Kristin Gärtner; Tell, Grethe S. Mental health problems in internationally adopted adolescents. Universitetet i Bergen 2017. (ISBN 978-82-308-3150-2)
  • Brean, Gro Vatne; Slinning, Kari; Sanner, Nina; Lindberg, Astri; Melsom, Hilde; Jacobsen, Heidi; Hansen, Marit Bergum; Braarud, Hanne Cecilie; Vannebo, Unni Tranaas; Moe, Vibeke; Greve, Rakel Aasheim; Onsøien, Ragnhild; Drozd, Filip Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved forelde barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør 2017. (ISBN 978-82-92510-18-6) 31 sider
  • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-056-8) 244 sider
Alle rapporter