Allmennmedisinsk forskningsenhet

en del av Uni Research Helse

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Kirsti Malterud Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4 utgave.. Universitetsforlaget 2017.
  • Kirsti Malterud Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017.
  • Kirsti Malterud Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Universitetsforlaget 2017.
  • Hjørleifsson, Stefan God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020762.
  • Malterud, Kirsti Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028286. 256 sider.
Alle bøker

Kapitler

  • Anderssen, N.og Svendsen, P.K. Ung og skeiv. I Klepp KI, Aarø LE. (red.) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid 2017. sider 269-290
  • Simonsen, Kristian Anton; Hunskaar, Steinar Alvorlige infeksjoner på legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 191-197
  • Sabine Ruths Eldre og legemidler. 2015.
  • Malterud, Kirsti Lesbisk selvtillit i møte med legen. I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland BR, red. Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. Oslo: Universitetsforlaget 2015. sider 135-149
  • Malterud, Kirsti Helse blant lesbiske og bifile kvinner - Norsk Elektronisk Legehåndbok. Norsk Elektronisk Legehåndbok 2015.
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter