Samfunn, miljø og kultur

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Grove, Knut Segregering, integrasjon og utvikling. Forteljingane om spesialskolesystemet 1965-1975. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5.. sider 83-103
  • Bjørkdahl, Kristian When the Battery Cage Came to Norway: The Historical Path of an Agro-Industrial Artifact. I: Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge 2016 ISBN 9781138854116.. sider 43-66
  • Bjørkdahl, Kristian; Druglitrø, Tone Animal Housing/Housing Animals: Nodes of politics, practices and infrastructures. I: Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge 2016 ISBN 9781138854116.. sider 1-14
  • Munkejord, Mai Camilla Lokalsamfunnets betydning i innvandreres fortellinger om å starte egen virksomhet. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.. sider 430-446
  • Neby, Simon Marketization and Accountability: Lessons from the Reforming Norwegian Healthcare System. I: Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-47298-4.. sider 65-89
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter