Seksuell orientering og helse

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Ohnstad A, Malterud K, red. Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta. Det Norske Samlaget 2006.
Alle bøker

Kapitler

  • Anderssen, N.og Svendsen, P.K. Ung og skeiv. I Klepp KI, Aarø LE. (red.) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid 2017. sider 269-290
  • Malterud, Kirsti Lesbisk selvtillit i møte med legen. I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland BR, red. Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. Oslo: Universitetsforlaget 2015. sider 135-149
  • Norman Anderssen Holdninger til LHB-personer. I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland B. (red). Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile 2013. sider 22-36
  • Kirsti Malterud Helseproblemer hos lesbiske og homofile. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk 2003.
  • Kirsti Malterud Lesbiske i medisinsk teori og praksis - Et kritisk perspektiv på kunnskap og helsetjenester. I Brantsæter MC, Eikvam T, Kjær R, Åmås KO, red. Norsk homoforskning.. Universitetsforlaget 2001. sider 191-213
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter