Evaluering av Nav-reformen - NFR 179326/H20

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Kildal, Nanna; Nilssen, Even Norwegian Welfare Reforms: Social Contracts and Activation Policies. I: Activation and Labour Market Reforms in Europe. Challanges to Social Citizenship. Palgrave Macmillan 2011 ISBN 978-0-230-28954-3.. sider 218-242
  • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per Samordning - flernivåstyringens store utfordring. I: Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.. sider 25-46
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter