Forskningstema: Bioressurser

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Bioteknologi & Miljø

Ettersom verdens befolkning øker parallelt med forbruket av energi, materialer og matvarer, er det et akutt behov for å finne alternative biomassekilder. Videre er det en stor etterspørsel, drevet av samfunnsmessige behov, for bærekraftige, gjenvinnbare og bionedbrytbare materialer for å erstatte mange av dagens petroleum-baserte materialer slik som syntetiske polymerer/plastmaterialer.

Uni Research Miljø utfører forskning og utforsker bruken av nye marine biomasseressurser for økologisk bærekraftig utvikling.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:44