Forskningstema: Bivirkninger fra tannmaterialer

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Helse

Bruken av tannrestaureringsmaterialer er forandret de siste ti-årene, og nye materialer blir jevnlig tatt i bruk. Rapporter fra helsepersonell om uønskede reaksjoner/bivirkninger hos pasienter i forbindelse med bruk av tannmaterialer, registreres og lagres i en database som Bivirkningsgruppen er ansvarlig for.

Dataene muliggjør blant annet analyse av forandringer av type bivirkninger som blir rapportert over tid, og til signalgenerering vedrørende nye typer reaksjoner.

Klinisk utredning av henviste pasienter og kliniske forsøk med utbytte av tannmaterial som kan mistenkes årsake bivirkninger, gir i tillegg viktig informasjon.

Bivirkningsgruppen har samarbeid med odontologisk, medisinsk, miljømedisinsk, toksikologisk og psykologisk fagmiljø.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:51