Forskningstema: Klimatiske overganger -> Klimaoverganger

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Klima

Klimaet har forskjellige tilstander. I mange perioder har vi hatt istid, mens i andre perioder har vi hatt et betraktelig varmere klima. Noen ganger har overgangen mellom ekstremsituasjonene gått raskt, andreganger har det tatt lang tid. Vi i Uni Research forsker på hvordan disse overgangene har foregått og hva som har drevet overgangen fra den ene situasjonen til den andre.

cp: 2019-12-04 11:17:45