Forskningstema: Eldres helse

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur & Helse

Innen forskningsfeltet eldres helse har vi prosjekter som spenner fra eldre, friske arbeidstakere til skrøpelige sykehjemspasienter med demens. Hovedtyngden av forskningen foregår i forskningsgrupper på avdelingene Uni Research Helse og Uni Research Rokkansenteret.

Vi forsker på tema som:

  • arbeidsdeltakelse blant eldre
  • seniorpolitikk
  • legemiddelbruk ved sykehjem
  • legemiddelrelaterte problemer hos eldre
  • musikkterapi for å redusere uro, psykoser, depresjon og angst

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:19