Forskningstema: Fiskebiologi, -velferd og -helse

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Miljø

Vi utvikler grunnleggende biologisk kunnskap om hvordan miljøet påvirker fiskens uvikling, vekst, reproduksjon, velferd og smoltkvalitet.

Våre forskere spesialiserer seg på integrering av nevrovitenskap, endokrinologi, fysiologi og studier av adferd og sykdom hos fisk, for å fremme lokale, nasjonale og internasjonale målsettinger for å identifisere og løse miljørelaterte utfordringer som man møter i oppdrettsnæringen og under restauring av villfiskbestander.

Vår forskning er finansiert gjennom nasjonale strategiske prosjekter (f eks CODE og OPP), innovasjonsprosjekter (SalmoFutura, SalmonProbe) og grunnforskningsprosjekter fra EU (COPEWELL) og Norges forskningsråd (FRIMEDBIO, GROW, Nordforsk), i tillegg til industriprosjekter.

I samarbeid med Nofima og Universitetet i Bergen er våre forskere med i et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), hvor produksjon av fisk, fiskens velferd og helse samt teknologiske løsninger blir undersøkt for å utvikle lukkede og halvlukkede oppdrettsanlegg. Dette blir gjort i samarbeid med 14 bedrifter fra oppdrettsnæringen og leverandørindustrien. Senteret har fått navnet CtrlAQUA, Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture.


 

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:32