Forskningstema: Gassutveksling mellom hav og atmosfære

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Klima

Havet og atmosfæren utveksler gasser og hvordan dette foregår bestemmer konsentrasjonen av gassene i begge miljøene. Gradienten i konsentrasjonene bestemmer om det er havet som avgir gasser til atmosfæren eller motsatt, mens det er utvekslingshastigheten som bestemmer størrelsen av fluksen. Vi har på Uni Research undersøker denne utvekslingen ved hjelp av målinger utført på forskningsfartøy, bøyer og frakteskip.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:05