Forskningstema: Storskaladynamikk i hav og atmosfære

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Klima

For å forstå variasjoner i klimaet på regional og global skala må vi forstå havstrømmene og de store vindmønstrene i verden. Vi i Uni Research forsker på storskaladynamikken i havet og atmosfæren ved å kombinere kunnskap fra flere disipliner. Vi benytter velfundamenterte teorier sammen med rekonstruksjoner av fortidsklima (paleoklima), observasjoner i dag og numeriske modeller til å forstå hvordan dynamikken fra tropene til polene.

cp: 2019-12-04 11:15:30