Forskningstema: Migrasjon

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur

Innen forskningsfeltet Migrasjon har vi prosjekter om samfunnsmessige, politiske og verdimessige implikasjoner av migrasjon og transnasjonale bevegelser, og forskning på forholdet mellom politisk deltakelse, sivilsamfunn og integrasjon. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM: 

  • Migrasjonspolitikk
  • Transnasjonale bevegelser
  • Migrasjon
  • Integrasjon og deltakelse
cp: 2019-12-04 11:17:28