Forskningstema: Musikkterapi

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur & Helse

Musikk bygger innsikt og identitet, relasjoner og fellesskap og fungerer som en helsefremmende ressurs både i klinikk og i hverdagsliv. Uni Research forsker både på profesjonell musikkterapi i behandling og på helsefremmende bruk av musikk i ulike hverdagssammenhenger. Psykisk helsevern, eldreomsorg, barnevern, kriminalomsorg, nevrorehabiltering og  barnehage/skole er sentrale arenaer i vår forskning.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:22