Forskningstema: Reservoarmodellering

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Energi

I reservoarmodellering arbeides det med utvikling av modeller for
reservoarsimulering.

Innsatsområder er sammenstillelse av modeller med
ulik fysikk, verktøy for sammenligning av reservoarsimulatorer og følsomhetsstudier.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-12-18 07:18:02