Forskningstema: Reservoarsimulering

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Energi

I reservoarsimulering arbeides det med metoder for økt pålitelighet i
simuleringsresultatene.

Innsatsområder er diskretisering i komplekse
geologiske formasjoner, metoder for vertikal likevekt og usikkerhetskvantifisering

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-09-24 10:15:36