Forskningstema: Subsea CO2 storage

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Klima

Ved Uni Research CIPR studerer vi lagringssikkerhet for det injiserte karbondioksidet. Innsatsområder er simuleringsmodeller for strømning i reservoaret, vurdering av takbergartens bestandighet, usikkerhetsvurdering og overvåkningsmetoder.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:19