Forskningstema: Sykefravær og arbeidsliv

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur & Helse

Spørsmål knyttet til deltakelse i arbeidsmarkedet er sammensatte og krever tverrfaglige og flerfaglige tilnærminger. Vi legger vekt på å utvikle metoder for å analysere og evaluere tiltak som kan hjelpe personer på trygdeytelser og langtidssykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i arbeid.

Hovedmålet er å få ny kunnskap om bl.a. diagnosesetting og effektive tiltak for de vanligste tilstander som fører til langvarige sykemeldinger og uføretrygd.

Se også vår forskning på velferdssystemer

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:04