Forskningstema: Enzymutvikling

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Bioteknologi

Senter for anvendt bioteknologi har et sterkt fokus på å finne og utvikle nye enzymer for industrien. Dette er enzymer som er tilpasset industriens betingelser, slik som høy pH og temperatur. Gensekvenser for enzymene hentes ut fra mikroorganismer som har tilpasset seg et liv i ekstreme omgivelser slik som i de vulkanske områdene langs den arktiske midthavsryggen. Slike organismer gir et unikt grunnlag for å lete etter enzymer som har de egenskapene industrien etterspør. Enzymene som genene koder for blir testet i laboratoriet og utvikles i samarbeid med industripartnere.

Denne aktiviteten ledet til etablering av det første, store BIOTEK2021-prosjektet støttet av Forskningsrådet, NorZymeD samt deltakelse i det EU-finansiert INMARE prosjektet.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:40