Forskningstema: Vaksineutvikling

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Helse & Bioteknologi

Uni Research bidrar til utvikling av vaksinekantdidater mot enterotoksigene E. coli (ETEC).

ETEC som uttrykker det varme-stabile toksinet ST er en av de viktigste årsakene til diarésykdom hos barn under fem år i lav- og middelinntektsland. Diaré fører til nedsatt helse og feilernæring, og er den nest vanligste dødsårsaken hos barn. Tilgjengelige vaksineprototyper for ETEC retter seg mot koloniseringsfaktorer og det varme-labile toksinet, men ikke ST. Så langt har ikke disse prototypene gitt tilstrekkelig beskyttelse mot ETEC, og utvikling av en ST-basert vaksine har derfor høy prioritet.

Vaksineutviklingen baserer seg på et unikt og omfattende ST-mutantbibliotek, som er etablert ved Universitetet i Bergen og Uni Research. Dette biblioteket gjør det mulig å studere ST-toksinets egenskaper på et detaljnivå som ikke har vært mulig tidligere.

Forskningen utføres i nært samarbeid med partnere ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, University of Maryland (USA), Institut Pasteur (Frankrike), Indian Institute of Science (India), Tulane University (USA), University of Virginia (USA), og Kansas State University (USA).

Forskningen er finansiert av Forskningsrådet (GLOBVAC programmet or FORNY2020), PATH (Entervic Vaccine Initiative), og EU (FP7-prosjekt: STOPENTERICS).

cp: 2019-12-04 11:16:28