CIPR i media

Uni Research CIPR

Forskningssenteret Uni Research CIPR er involvert i tre prosjekter innen geotermisk energi og CO2-håndtering som nå søker midler fra Forskningsrådet. les mer...

Nytt senter vil lagre og utnytte CO2
16.12.2015      geoforskning.no

Åtte forskningsmiljøer står bak søknaden til et nytt FME-senter som skal undersøke mulighetene for storskala lagring av CO2 på norsk sokkel.Les mer...

Har flere ben å stå på    
10.12.2015 geoforskning.no    

Fra å være et senter som utelukkende fokuserte på å få mer olje ut av bergartene, har Uni Research CIPR blitt et senter som i stadig større grad bruker reservoarkompetansen på nye utfordringer.. Les mer...

cp: 2019-12-04 11:17:33