Improving microbial selective plugging technology through experimentally based modelling and simulation (“IMMENS”)

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR (gruppe: Mikrobiologi and SCAL ) periode: 04.01.16 - 31.12.19

Om prosjektet

IMMENS er prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (PETROMAKS 2), lansert i 2016 og har en varighet på 4 år.

Effektiv utnyttelse av eksisterende oljeressurser har i lang tid vært et viktig forskingsområde for oljenasjonen Norge. Men på tross av kontinuerlig utvikling av ny teknologi ligger fortsatt mellom 25 og 50 % av oljen igjen i reservoaret etter konvensjonell utvinning. Vanlige utvinningsmetoder er vanninjeksjon og kombinert vann-/gassinjeksjon. Injeksjon av vann fører til at bakterier får gode vekstvilkår i reservoaret. Bakterievekst kan føre til korrosjon og dårlig gasskvalitet, men kan også gi muligheter for økt oljeutvinning hvis vi kan få bakteriene til å gjøre som vi vil. Økt oljeutvinning ved hjelp av mikroorganismer (Microbial Enhanced Oil Recovery, MEOR) har de senere årene blitt mer aktuelt å benytte, som følge av økt fokus på bruk av miljøvennlig grønn teknologi.

Økt oljeutvinning ved hjelp av bakterier involverer komplekse prosesser som krever tverrfaglig forskning for å forstå og modellere. Bakterier har flere egenskaper som kan utnyttes til å sette «fanget» olje i bevegelse ut av reservoaret. Bakteriers evne til å lage biofilm som tetter vannveier som dannes under vanninjeksjon, er fokus i dette prosjektet.  Etablering av vannveier som ikke kommer i kontakt med oljen i reservoaret gir lav utvinningseffektivitet. Ved å tette etablerte vannveier tar injeksjonsvannet nye veier mot områder av reservoaret der det fremdeles er olje.

I prosjektet skal vi utvikle matematiske modeller og numeriske metoder som beskriver de viktigste mikrobiologiske, kjemiske og fysiske prosessene i MEOR-metoden. Beskrivelsen vil være basert på resultater fra laboratorieforsøk der vi studerer veksten av bakterier og måler effekten av biofilm-dannelse på oljeproduksjon i (mikro)modeller av oljereservoar. De matematiske modellene som utvikles i prosjektet kan danne grunnlaget for fremtidige feltmodeller for MEOR, men også bidra til utvikling av nye matematiske metoder for å beskrive biologisk prosesser som påvirkes av kjemiske og fysiske parameter og vice versa.


Forskningspartnere: Uni Research CIPR (prosjekteier) og Universitetet i Bergen


Industripartner:  GOE-IP AS


 

cp: 2019-12-04 11:17:02