Improved Understanding of polymer Flooding

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR (gruppe: Enhanced oil recovery (EOR))

Om prosjektet

For mer informasjon kontakt Bartek VIk

cp: 2019-09-19 12:15:59