Structure-Activity Relationships (SAR) for Associative Polymers in Porous Media Flow

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR (gruppe: Enhanced oil recovery (EOR))

Om prosjektet

For mer informasjon kontakt Ketil Djurhuus

cp: 2019-08-23 19:15:50