Viscoelastic Surfactant (VES) flow in porous media

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR (gruppe: Enhanced oil recovery (EOR))

Om prosjektet

For mer informasjon kontakt Tormod Skauge

cp: 2019-11-21 12:16:30