CLARINO

Prosjekt Avdeling: Uni Research Computing (gruppe: Gruppe for språk og språkteknologi)

Om prosjektet

CLARINO er den norske delen av CLARIN, et samarbeid mellom flere norske forskningsinstitusjoner, der målet er å bygge opp en felles, nasjonal infrastruktur for bevaring og tilgang til digitale språkressurser. CLU har en sentral rolle i prosjektet gjennom utviklingen av Corpuscle-systemet for nettbasert korpusdrift og analyse som en del av denne infrastrukturen, etableringen av et CLARINO B-senter og AAI, samt konvertering og dokumentering av et bredt utvalg ikke allment tilgjengelige korpus. Spesielt vil ICAME-ressurser bli gjort tilgjengelige gjennom Corpuscle og CLARINOs infrastruktur.

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:15:54