INESS

Prosjekt Avdeling: Uni Research Computing (gruppe: Gruppe for språk og språkteknologi) periode: 01.04.10 - 31.03.16

Om prosjektet

INESS (Norwegian Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics) er et prosjekt ved Universitetet i Bergen som har som mål å implementere en infrastruktur for trebanker, som er databaser av syntaktisk og semantisk annoterte setninger. I prosjektet bygges det også en stor norsk trebank. I tett samarbeid med prosjektgruppen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier utvikler og implementerer CLU verktøy for bygging, lagring og aksessering av trebanker.

INESS deltar i det europæiske CLARIN-initiativet (http://www.clarin.eu)  via CLARINO-prosjektet (http://clarin.b.uib.no).

Prosjektets hjemmeside: http://clarino.uib.no/iness

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

cp: 2019-12-04 11:16:38