LEXIN

Prosjekt Avdeling: Uni Research Computing (gruppe: Gruppe for språk og språkteknologi)

Om prosjektet

Ordbokprosjektet LEXIN startet ved Norsk termbank, en av flere forløpere til dagens Uni Research Computing, på oppdrag fra Det norske kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet i 1996. Siden da har prosjektet gått kontinuerlig i den samme prosjektgruppen. Utdanningsdirektoratet har hatt oppdragsgiveransvaret og finansiert prosjektet siden 1998.

Det norske LEXIN-prosjektet har direkte utgangspunkt i et svensk prosjekt med samme navn. LEXIN-ordbøkene er de første nettordbøkene som er laget spesielt for minoritetsspråklige med liten eller ingen ordbokerfaring, og er derfor illustrerte og enkle å bruke. De første norske nettordbøkene ble publisert i 2002. I dag finnes det nettordbøker fra bokmål og nynorsk til rundt femten språk, og trykte ordbøker fra bokmål til seks av de samme språkene. Flere nye ordbøker er under planlegging og utvikling.

Prosjektgruppen for LEXIN er flerfaglig og består av både filologer og programmere. Det nettbaserte redigeringsverktøyet er skreddersydd for flerspråklig ordbokinnhold og er utviklet i nært samarbeid mellom filologer og programmerere. Også sluttbrukergrensesnittet med interaktive lenker mellom ord og bilder er utviklet av prosjektgruppen. I 2008 fikk prosjektgruppen Rosingprisen i språk fra Den norske dataforening og Språkrådet.

Les mer om prosjektet på prosjektets hjemmeside. Der får du også gratis og fri tilgang til alle nettordbøkene: www.udir.no/lexin

Trykte ordbøker kjøpes hos bokhandler.

 
Prosjektleder:
Tove Bjørneset, filolog / leksikograf
 
Prosjektmedarbeidere:
Øystein Reigem, programmerer
Sindre Sørensen, programvareutvikler

Personer

cp: 2019-12-04 11:15:58