Eldre og legemidler

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.01.09 - 30.06.18

Prosjektresultater

  • Stadig flere gamle pasienter bruker legemidler mot depresjon (antidepressiva)
  • Uhensiktsmessige legemiddelbruk er mer utbredt i sykehjem enn i åpen omsorg
  • Tverrfaglig legemiddelgjennomgang er effektiv for å øke forskrivningskvalitet

Om prosjektet

Legemidler er viktig i forebygging og behandling av sykdommer og plager hos eldre. Men polyfarmasi øker risiko for bivirkninger og interaksjoner, og gjennomføring av medisineringen blir vanskeligere. Forekomsten av legemiddelrelaterte problemer er høy hos eldre pasienter i allmennpraksis og sykehjem og medfører økt sykelighet og dødelighet.

Vi gjennomførte tverrfaglige intervensjoner (lege, sykepleier, farmasøyt) og epidemiologiske studier for å belyse forskrivningskvalitet i sykehjem og åpen omsorg.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

Forskningstema

cp: 2019-02-21 16:17:55