Foreskrivingskvalitet hos akuttinnlagte eldre

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.01.08 - 31.03.12

Prosjektresultater

Studien viste at uhensiktsmessig forskrivning var utbredt blant eldre mennesker akutt innlagt på sykehus. Bruken av risikolegemidler ble ikke redusert under opphold på en spesialisert behandlingsavdeling i sykehjem som designet for denne pasientgruppen.

Om prosjektet

Hjemmeboende eldre personer blir ofte behandlet med flere legemidler for ulike helseproblem, men er samtidig sårbare for legemiddelbivirkninger. Akutt innlagte eldre har ofte behov for mer omfattende utredning, behandling og rehabilitering enn det stadig mer spesialiserte sykehusavdelinger kan tilby. I Bergen får disse pasientene nå tilbud om korttidsopphold ved forsterket behandlingsavdeling i sykehjem før utskrivelse til eget hjem.

Vi gjennomførte en studie for å belyse hvordan kvaliteten av legemiddelbehandling påvirkes ved innleggelse i sykehus eller spesialisert behandlingsavdeling.

PhD student: Marit Bakken Prosjektmedarbeider: Anette Hylen Ranhoff

 

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

Forskningstema