Giardia-utbruddet i Bergen – 10 år etter

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.09.14

Om prosjektet

Oppfølging 10 år etter utbruddet

Den store undersøkelsen av Giardia-pasientene i 2007 ble fulgt opp med ny undersøkelse ledet av forskere fra klinisk institutt i 2010. Nå har vi sendt ut nye spørreskjemaer til samme pasient- og kontrollgruppe 10 år etter utbruddet. I tillegg er pasientgruppen spurt om å levere spyttprøver for kartlegging av mulig arvelige faktorer av betydning for utvikling av komplikasjoner.

I dette prosjektet vil vi undersøke flere problemstillinger:

  • Forekomst av irritabel tarm syndrom (IBS) og kronisk utmattelse
  • Forekomst av fibromyalgi
  • Livskvalitet hos forskjellige grupper av pasienter og kontrollpersoner
  • Genetiske risikofaktorer for postinfeksiøs IBS og kronisk utmattelse

Siden vi har data fra forskjellige tidspunkt etter utbruddet vil vi også kunne se på utvikling av komplikasjoner over tid.

 

Prosjektgruppen

Sverre Litleskare er ph.d. student med Guri Rørtveit og Knut-Arne Wensaas som veiledere.

Prosjektgruppen består i tillegg av Nina Langeland og Kurt Hanevik (Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen), og Geir Egil Eide (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen).

cp: 2017-11-24 13:15:33