Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.01.14 - 31.12.14

Prosjektresultater

Heterofile, lesbiske og bifile har stort sett like gode helse, men noe er forskjellig

 • Det er flere med psykiske vansker blant bifile og lesbiske kvinner, sannsynligvis på grunn av minoritetsstress, det vil si tilleggsbelastninger ved det å tilhøre en minoritetsgruppe.
 • Biseksualitet er fortsatt nærmest usynlig i det norske samfunnet.
   

Helse blant heterofile, lesbiske og bifile kvinner

 

Mulige forklaringer

 • Minoritetsstress kan oppstå når lesbiske og bifile kvinner er usikre på om deres seksuelle orientering aksepteres av andre.
 • Minoritetsstress kan oppstå når biseksualitet er nærmest usynlig.
 • Minoritetsstress kan ha ulik utforming og betydning for lesbiske og bifile kvinner

Om prosjektet

Som oppfølging av Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner tok Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014 tatt initiativ til en undersøkelse for å styrke kunnskapsgrunnlaget om helse blant lesbiske og bifile kvinner (LB-kvinner).

Prosjektet omfatter følgende problemstillinger:

 • Hva sier foreliggende forskning om helse blant lesbiske og bifile kvinner?
 • Er det forskjeller mellom lesbiske og bifile kvinner sammenliknet med heterofile kvinner i Norge med hensyn til åpenhet og forhold til egen seksuell orientering, selvvurdert helse og funksjonsnivå, psykisk helse (inkludert selvmordsatferd), seksuelt overførbare infeksjoner, forebyggende masseundersøkelser mot kreft, helsetjenester – bruk og erfaringer samt helsevaner?
 • Kan vi identifisere spesielle undergrupper blant lesbiske og bifile som er særlig utsatt?
 • Hvordan kan eventuelle ulikheter i helse blant lesbiske og bifile kvinner sammenliknet med heterofile kvinner i Norge forklares?
 • Hva slags tiltak kan bidra til bedre helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge?

Prosjektet bygger på tre ulike datakilder:

 • Litteraturgjennomgang
 • Sammenfatning og videre analyser av relevante helsedata fra spørreundersøkelsen om levekår i 2013
 • Kvalitativ studie om lesbiske og celleprøve

Sluttrapport ble levert i desember 2014. Siden da har vi arbeidet videre med data fra dette prosjektet med sikte på videre publisering, rekruttering og finansiering. Lenke til BORA

Prosjektperiode: 01.01.-31.12.2017 

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter