Inkontinens og livmorfremfall i Etiopia

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.01.10

Prosjektresultater

Hva har prosjektet vist så langt?

  • Ca 11% av etiopiske kvinner oppgir at de har symptomer på inkontinens eller livmorfremfall
  • Tilstandene er preget av skam og tabu, og mange kvinner forteller ikke om sine symptomer til noen
  • En viss underraportering av symptomer er sannsynlig

Om prosjektet

Lekkasje av urin (25%) eller avføring (5-6%) og livmorfremfall (6-7%) er vanlig blant kvinner i vestlige land. Hvor utbredt er disse tilstandene i land der kvinner føder mange barn, og fødselshjelpen er dårlig? Og hvordan opplever kvinner i slike land å ha disse kroniske, men ikke livstruende plagene?

Hvordan blir dette undersøkt?

  • En studie av 395 kvinner i nordvest-Etiopia ble gjennomført i 2011
  • Kvinnene svarte på spørreskjema, og 75% av dem aksepterte å få gjort en underlivsundersøkelse
  • Et 20-talls kvinner ble dessuten intervjuet om sine erfaringer med inkontinens og fremfall

Hva skal skje videre?

  • Flere dybdeintervjuer av kvinner med slike plager vil bli foretatt
  • Bruk av ordinære helsetjenester og tradisjonelle healere vil bli undersøkt

Prosjektledere: Guri Rørtveit og Astrid Blystad

Prosjektmedarbeidere: Janne Gjerde (UiB), Yigzaw Kebede (University of Gondar, Etiopia), Berihun Megabiaw (University of Gondar, Etiopia), Mulu Muleta (University of Gondar, Etiopia), Mulat Mulatu (University of Gondar, Etiopia), Torvid Kiserud (UiB)

Prosjektperiode: 01.07.10-31.12.17

Prosjektstøtte: Helse Vest og Nordisk Uro-Gynekologisk Arbeidsgruppe (NUGA)

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

cp: 2018-06-25 18:18:19