Konsekvenser etter Giardia-utbruddet i Bergen i 2004

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.01.06

Prosjektresultater

Tre år etter utbruddet hadde 355 (46%) av pasientene i den største studien irritabel tarm syndrom og 366 (46%) hadde kronisk utmattelse. Dette er mer enn tre ganger så hyppig som blant bergensere som ikke hadde Giardia-infeksjon. Påvisning av en slik sammenheng mellom Giardia-infeksjon og langvarige plager var ukjent før utbruddet i Bergen, og funnene er unike i verdenssammenheng.

Om prosjektet

Hva skjer videre med Giardia-pasientene?

Høsten 2004 ble minst 2 500 personer i Bergen rammet av magesyke forårsaket av parasitten Giardia lamblia. Flere studier er gjennomført etter utbruddet, og flere pågår.

Hovedstudien

Tre år etter utbruddet hadde 355 (46%) av pasientene i den største studien irritabel tarm syndrom og 366 (46%) hadde kronisk utmattelse. Dette er mer enn tre ganger så hyppig som blant bergensere som ikke hadde Giardia-infeksjon. Påvisning av en slik sammenheng mellom Giardia-infeksjon og langvarige plager var ukjent før utbruddet i Bergen, og funnene er unike i verdenssammenheng.

Andre studier

Sykdomsutviklingen under utbruddet og diagnostisk tankegang blant leger som var i kontakt med Giardia-pasienter i den første fasen er også undersøkt, og resultatene er publisert.

Videre undersøkelser

Flere studier pågår:

    Sykefravær før og etter utbruddet, og sammenheng med Giardia-infeksjon og langvarige plager.

    Søvnighet hos pasienter og kontrollpersoner tre år etter utbruddet, og sammenheng med kronisk utmattelse og mageplager.

    Fortsatt mageplager og utmattelse seks år etter utbruddet.

    Overaktiv blære seks år etter utbruddet.

    Irritabel tarm og selvrapportert reaksjon på mat/drikke etter Giardia-epidemien i Bergen.

 

 Samarbeidspartnere:

    Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

    Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

    Haukeland Universitetssjukehus

 

Informasjon om Giardia-forskning i Bergen er samlet på nettsiden til Bergen Giardia Research Group.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

cp: 2017-08-20 02:18:07