Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) - fra usikkerhet til mestring

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.01.10 - 11.12.11

Prosjektresultater

Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for MUPS v/ Peter Prydz og Kirsti Malterud har i samarbeid med AFE-Bergen laget en undervisningsvideo for allmennleger for å bidra til bedre forståelse av sykdomsmekanismene og kvalitetssikre kunnskapsbasert praksis. Videoen tar utgangspunkt i tre dramatiserte konsultasjoner der vi gir eksempel på muligheter for mestring av de vanligste utfordringene. Konsultasjonene handler om

  • Hva feiler jeg?
  • Hva er galt med kroppen min?
  • Hva kan legen bidra med?

Undervisningsopplegget, som er beregnet på veiledningsgrupper og etterutdanningsgrupper for allmennleger, er interaktivt, selvgående og krever ikke ekspertledelse. Opplegget omfatter filmsnutter med konsultasjoner og teoretiske bidrag, dessuten opplegg til gruppediskusjoner.

Les mer om dette undervisningsopplegget på sidene til Norsk forening for allmennmedisin

Om prosjektet

Pasienter med medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) trenger faglig forsvarlig helsehjelp og oftest langvarig oppfølging fra allmennlegen. Fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom og irritabel tykktarm er eksempler på MUPS-tilstander med subjektive symptomer som gir uttalte plager selv om legen ikke kan påvise objektive funn ved utredning av pasienten.

Mange pasienter med MUPS klager over at de får dårlig hjelp hos legen. Legen på sin side kan kjenne seg usikker når tradisjonell medisinsk kunnskap er utilstrekkelig for forståelse og behandling av helseplagene. Lege-pasient-forholdet kan settes på strekk, særlig når det gjelder felles forståelse av sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling.

Men det som kan virke uforklart, behøver ikke være uforklarlig. Nyere forskning gir godt grunnlag for hvordan symptomene ved MUPS-tilstandene utvikles og vedlikeholdes. Vi har forskningsbasert dokumentasjon på tiltak som kan bidra til å endre sykdomsbelastningen og bidra til bedre mestring, både for legen og for pasienten.

Personer