Allmennmedisinsk forskningsenhet

en del av Uni Research Helse

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten

PraksisNett Vest

Praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten er et redskap for å støtte klinisk og praksisnær forskning. Formålet er å legge til rette for rekruttering av fastleger og deres pasienter til studier og innsamling av data.

Etter 7 års forberedelser har et samlet norsk allmennmedisinsk forskningsmiljø fått 65 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for en 5-årsperiode for å etablere er norsk Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten, med utgangspunkt i allmennpraksis. Denne infrastrukturen skal gjøre forskning i primærhelsetjenesten mye lettere, slik at rekruttering av leger og pasienter og datainnsamling organiseres mer effektivt. Praksisbaserte forskningsnettverk finnes i mange andre land. Nettverkene har personell som kan identifisere pasienter som er aktuelle for studier, rekruttere dem til å delta og innhente data. I dette prosjektet har vi et personvernbevarende system for datauttrekk fra journaler, støtte til å innhente informert samtykke fra aktuelle pasienter, innhenting av opplysninger fra deltakende pasienter samt bistand til organisering av både kvantitative og kvalitative studier.

Praksisbaserte forskningsnettverk gir flere pasienter anledning til å delta i forskningsprosjekter som kan bidra til bedre behandling for dem selv og andre pasienter. Nettverket gir også forutsigbarhet for praksiser som ønsker å delta i forskningsprosjekter. Deltakelse i forskning hever kvaliteten på helsetjenesten og gir samtidig forskerne bedre arbeidsvilkår. Ressursene brukes mer effektivt og vi kan utføre mer og bedre forskning på kortere tid.

Prosjektet starter opp i 2018.

Leder av koordinerende enhet i forskningsnettverket, professor Bjørn Bjorvatn.

 

Prosjektgruppe

  • Guri Rørtveit (prosjektleder), Uni RH og UiB
  • Knut-Arne Wensaas, Uni Research Helse
  • Jørund Straand, UiO
  • Peder Halvorsen, UiT
  • Egil Fors, NTNU
  • Gustav Bellika, Nasjonalt senter for ehelseforskning
  • Svein Gjelstad, UiO

I tillegg er forskere over hele landet aktivt involvert i dette prosjektet. 

Publikasjoner

Lenke til PraksisNett

Studietur til University of Toronto høsten 2015 for å studere deres UTOPIAN, et praksisbasert forskningsnettverk. Deltakere var fra allmennmedisin og tannhelsetjeneste-forskningsmiljøer over hele landet, i tillegg til to representanter fra Helsedirektoratet. Foto: Kristin Klock.

 

Norske forskere besøker praksisbasert forskningsnettverk i Skottland.
Prosjektgruppen fra Norge besøker Scottish Primary Care Research Network, det praksisbaserte forskningsnettverket i Skottland. Foto: Jørund Straand.

Oppdatert: 08.03.2018

cp: 2018-05-21 10:16:22