Urinlekkasje og livmorfremfall – årsaker og forekomst

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.01.05 - 31.12.15

Prosjektresultater

Hva har prosjektene vist?

  • Rundt 6% av middelaldrende kvinner opplever symptomer livmorfremfall, mens rundt 25% har urinlekkasje.
  • Langt fra alle opplever symptomene som særlig plagsomme
  • Over halvparten av gravide har urinlekkasje i svangerskapet
  • Keisersnitt reduserer risikoen for urinlekkasje, men bare på kort sikt
  • Den normale, vaginale fødselen i seg selv øker risikoen. Ingen enkeltstående faktor ved fødselen har stor betydning.

 

Om prosjektet

Kvinner er utsatt for å få urinlekkasje under og etter svangerskap. Vi undersøker hvor mange som har urinlekkasje, og hvilke grupper som har størst risiko. Livmorfremfall er også en vanlig kvinnelidelse, men dette kommer gjerne senere i livet. Også her er det en klar sammenheng med fødsler.

Hvordan undersøker vi dette?

I våre studier bruker vi data fra store befolkningsundersøkelser som Den norske mor og barn-studien, HUNT-studien, en mindre dansk studie og den amerikanske RRISK-studien. I noen av studiene kobler vi dataene til Medisinsk fødselsregister. Vi gjør også systematiske litteraturstudier for å sammenholde resultater fra tidligere studier.

 

Prosjektledere

Guri Rørtveit og Steinar Hunskår

 

Prosjektmedarbeidere

Stian Langeland Wesnes, Yngvild Skåtun Hannestad, David Thom, m. fl.

 

Prosjektstøtte

Norges forskningsråd og Helse Vest

Publikasjoner

cp: 2019-10-15 01:16:28