Eksponering for Bisfenol A fra plastfyllingsmaterialer

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer) periode: 01.01.13 - 20.11.17

Om prosjektet

Målsettingen med dette prosjekt er å få økt kunnskap om konsentrasjon av bisfenol A i biologiske media fra grupper av individer med og uten eksponering for plastbaserte tannfyllingsmaterialer. Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, NIOM AS og Den Offentlege Tannhelsetenesta, Hordaland Fylkeskommune.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2018-07-18 14:18:10