Bivirkningsrapportering

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer [Uni Research Helse]

Ved rapportering av uønskede reaksjoner/bivirkninger hos pasienter i forbindelse med odontologiske materialer brukes vårt Bivirkningsskjema (se under).

Fra 1. januar 2011 er innsending av Bivirksningskjema et vilkår for innvilging av stønad til utskifting av materialer på grunn av kontaktallergi (jmf. Rundskriv I-3/2010 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011).

Hva bør rapporteres?

  • objektive reaksjoner
  • uspesifikke, subjektive reaksjoner som blir satt i forbindelse med odontologiske materialer
  • reaksjoner som gjelder tannhelsepersonell i yrkessammenheng

Hvem rapporterer?

Tannlege, tannpleier eller lege fyller ut Bivirkningsskjema (se vedlegg nederst på siden). Selv om det er tvil om graden og arten av reaksjonen(e), er det likevel betydningsfullt at skjemaet blir fylt ut og sendt inn til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer.

Takst

Gjeldende takst for innsending av Bivirkningsskjema til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer er kr. 540, som refunderes fra Folketrygden.

Du kan lese mer om bivirkningsrapportering side 7 i Årsrapport 2012.

Loverk

Se Rundskriv I-2/2014 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 (pdf). Les mer i "Takster for tannbehandling" side 32, Punkt A. "Generelle tjenester Takst 10."

Bivirkningsskjema

Bivirkningsskjema kan lastes ned som PDF-fil (krever Acrobat reader) eller som wordfil:

Skjemaet i word-format kan fylles direkte ut på egen pc og lagres lokalt med nytt filnavn.

Bivirkningsskjema kan i tillegg fås ved henvendelse til:

Postadresse: Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, Årstadveien 19, 5009 Bergen
Telefon: +47 56 10 73 10

E-post: bivirkningsgruppen@norceresearch.no

cp: 2019-12-04 11:17:09