Ressursorientert musikkterapi: en randomisert kontrollert studie

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) periode: 20.12.06 - 30.08.08

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler