Ressursorientert musikkterapi for pasienter med lav behandlingsmotivasjon

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) periode: 01.01.08 - 28.02.11

Om prosjektet

Denne prosjektbeskrivelsen finnes bare på engelsk.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler