Urolige barn og musikkterapi

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppes: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Allmennmedisinsk forskningsenhet, GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) periode: 01.03.11 - 31.12.16

Om prosjektet

Hvem er de urolige barna og hva kan musikkterapi bidra med?

  • I samarbeid med barna selv, foreldre, helsefaglig personale, musikkterapeuter og barnehageansatte vil prosjektet beskrive urolige barn og deres hverdag.
  • Prosjektet har som mål å undersøke og bidra til videreutviklingen av musikkterapeut i barnehagen.

 

Interdisiplinært phd-prosjekt ved GAMUT/Uni Research Helse

Prosjektet krever interdisiplinært samarbeid og samarbeid mellom foreldre og profesjonelle.

Prosjektet er et phd-prosjekt for Anna Helle-Valle finansiert av Humanistisk fakultetet ved Universitetet i Bergen, samt støttet med driftsmidler fra RKBU Vest i Uni Research Helse.

 

Prosjektet er nå avsluttet

Anna Helle-Valle disputerte i november 2016 ved Det humanistiske fakultet med avhandlingen «"How do we understand children’s restlessness? A cooperative and reflexive exploration of children’s restlessness as a bioecological phenomenon".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er utviklet i samarbeid mellom tre forskningsgrupper i Uni Research Helse: GAMUT, AFE og RKBU. Prosjektleder er professor Brynjulf Stige. Medveiledere i prosjektet er Per-Einar Binder (RKBU) og Norman Anderssen (AFE).

Personer

Forskningstema

cp: 2019-04-24 15:17:30