Kontaktallergi

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer [Uni Research Helse]

Dermatologisk utredning ved mistanke om kontaktallergisk reaksjon

Ved mistanke om kontaktallergisk reaksjon mot dentale materialer er dermatologisk utredning og vurdering indisert. Indikasjonen for testing med Dental Screening Test begrenser seg til:

a) Objektive forandringer i munnslimhinne, klinisk forenlig med kontaktreaksjon eller lichenoid reaksjon, og topografisk relatert til tannrestaureringer.
b) Utbrudd av eksem i forbindelse med tannbehandling, der annen etiologi ikke er påvist.
c) Klinisk begrunnet mistanke om kontaktallergi (allergisk kontakteksem) mot en substans som planlegges brukt i tannbehandling.

Referanse: Morken et al: Epikutantesting ved mistanke om bivirkninger av dentale materialer. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1554-6

Henvisning for utredning hos hudlege gjøres av lege. Rutinetesting av pasienter med utelukkende subjektive plager fra munnhulen eller hvor det mistenkes at dentale materialer har utløst generelle symptomer, anbefales ikke, ettersom det ikke finnes faglig dokumentasjon for at hudtesting kan belyse en slik problemstilling. Testing med så kalt "MELISA-test" har ingen diagnostisk verdi (Cederbrant et al. J Dent Res 1999;78: 1450-8).

Les mer om dermatologi på nettsiden til Norsk forening for dermatologi og venerologi.

cp: 2019-12-04 11:16:39