Ambulansearbeideres erfaringer med å ha lege (legevaktlege) med på akuttoppdrag

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.08.12 - 31.08.14

Om prosjektet

Ved bruk av fokusgruppeintervju søker vi å få kunnskap om ambulansearbeiderens synspunkt på nytteverdi av å ha med legevaktlege/allmennlege på utrykning.

Intervjuene startet opp høsten 2012 og er nå fullført. Det ble presentert et abstract ved en akuttmedisinsk konferanse i Marseille i 2013. Artikkel ble publisert i august 2014 og prosjektet er nå avsluttet.

Prosjektet var et samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT). Magnus Hjortdal var prosjektleder og Torben Wisborg (UiT) og Erik Zakariassen (Nklm) var veiledere.

Prosjektet ble finansiert av Nklm.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

Forskningstema