Bruk av båt i legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.01.08 - 30.11.09

Prosjektresultater

Studien har resultert i rapport på grunnlag av særoppgave ved medisinstudiet i 2009, en populærvitenskapelig artikkel og et intervju i Utposten i 2010.

Her er noen av hovedfunnene fra studien:

 • Båter brukt til helseoppdrag viser stor variasjon og lokale tilpasninger.
 • Seks av ti båter er kombinasjonsbåter med andre tjenester ut over helseoppdrag.
 • Fire av ti båter er ambulanse-/legeskyssbåter som kun utfører helseoppdrag. Disse står for de aller fleste helseoppdrag med båt.
 • Det ble rapportert om knapt 11 000 årlig utførte helseoppdrag i Norge med ambulanse-/legeskyssbåter og kombinasjonsbåter. Av disse var 51 % ambulanseoppdrag, 36 % helsepersonellskyss og 13 % syketransport.
 • Det er klart mest aktivitet i helseregion Nord.
 • Tre av fire båter brukt til helseoppdrag eies av private selskaper, mens én av fire er i kommunal eie. Ambulanse- /legeskyssbåtene har gjennomgående mer medisinsk utstyr og høyere bemanning med helsepersonell enn kombinasjonsbåtene.

Om prosjektet

Norge er et land med en lang kystlinje og spredt bosetning. Ved sykdom og akutt behov for legehjelp på steder hvor båt er raskeste eller eneste transportmiddel, kan båt være egnet og nødvendig for å gi befolkingen et forsvarlig tilbud om helsehjelp.
 
I 2007 oppgav 54 kommuner til Nasjonalt legevaktregister at legen bruker båt i forbindelse med utrykning/rød respons. 52 kommuner hadde ambulansebåt med base i kommunen. Totalt 71 kommuner disponerte båt i legevakt.
 
Vi ønsket å kartlegge bruk av båt i legevakt i Norge. Dette ble gjort ved å kontakte kommuner som har ambulansebåt, eller har lege som bruker båt ved utrykning/rød respons. Aktuelle helseforetak ble også kontaktet. Det ble brukt spørreskjema og intervju.

Prosjektet søkte svar på følgende:

 • Hvilke typer båter benyttes, og hvordan er de utstyrt?
 • Hvem eier båtene?
 • Hvilke typer oppdrag brukes båtene til?
 • Hvor mange utrykninger har båtene årlig?
 • Hvordan er båtene bemannet?
 • Finnes det alternativer til båt som fremkomstmiddel?

Datainnsamlingen ble gjort i løpet av 2008.

Studien ble finansiert av Nklm. Medisinstudent Ingebjørg Hermstad-Pedersen gjennomførte studien med Tone Morken og Steinar Hunskår som veiledere.

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter

Personer

Forskningstema