Brukerundersøkelser på legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 03.12.18

Prosjektresultater

Det er utarbeidet en elektronisk versjon av brukerundersøkelsen som er klar for å testes i utvalgte legevakter.

Om prosjektet

Brukerundersøkelse for legevakt er et spørreskjema som ble utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Spørreskjemaet skal fange opp pasienters erfaringer i møte med legevakt. Spørreskjemaet er basert på en internasjonal litteraturgjennomgang for å identifisere vitenskapelig validerte måleinstrument knyttet til pasienterfaringer på legevakt. Arbeidet med å utvikle instrumentet og resultater fra pilotundersøkelsen ble publisert i to vitenskapelige artikler (se under publikasjoner).

I desember 2010 ble den første nasjonale brukerundersøkelse på legevakt i Norge gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Spørreskjemaet blir nå videreutviklet. Den elektroniske versjonen skal testes i noen utvalgte legevakter våren 2019 og evalueres før den kan tas i bruk av legevakter som et alternativ til spørreskjema i papir. Det vil også bli laget forslag til hvordan legevakten selv kan gjennomføre brukerundersøkelser ved hjelp av elektronisk spørreskjema.

Spørreskjema i papirversjon:

Skjema i papirversjon foreligger i to versjoner: Ett skjema for nasjonale brukerundersøkelser og ett skjema for lokale brukerundersøkelser på legevakt.

Det finnes en praktisk veileder for legevakter som ønsker å bruke skjema i papirversjon for lokale brukerundersøkelser. Veilederen, informasjonsskriv og spørreskjema i papirversjon finnes i lenkene under.

Veileder for gjennomføring av brukerundersøkelser

Informasjonsskriv brukerundersøkelser bokmål

Informasjonsskriv brukerundersøkelser nynorsk

Spørreskjema lokal brukerundersøkelse pdf bokmål

Spørreskjema lokal brukerundersøkelse word bokmål

Spørreskjema lokal brukerundersøkelse pdf nynorsk

Spørreskjema lokal brukerundersøkelse word nynorsk

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2019-12-04 11:16:24