Er det farlig å jobbe i legevakt?

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 09.10.08 - 01.10.11

Prosjektresultater

Resultater er publisert gjennom rapport, artikkel i Utposten og flere mediaoppslag. En vitenskapelig artikkel ble høsten 2011 publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care. Den viser at:

  • En av tre ansatte i legevakt har vært utsatt for fysisk vold i løpet av sin arbeidskarriere i legevakt.
  • Flere sykepleiere enn andre yrkesgrupper opplever verbal utskjelling.
  • De mest vanlige utløsende faktorene for vold mot ansatte i legevakt synes å være rus og psykisk sykdom.

Om prosjektet

Erfaringer viser at mange er redde for å jobbe i legevakt. Prosjektets formål var å undersøke uønskede hendelser som ansatte i legevakt var blitt utsatt for, hvor ofte dette hadde forekommet og hvilke helsemessige konsekvenser disse hendelsene medførte.

Prosjektet ble finansiert og gjennomført i et samarbeid mellom Sandnes legevakt og Nklm. Prosjektleder var Gudrun Riska Thorsen og prosjektkoordinator var Torill Skibeli Joa, begge Sandnes legevakt. Faglig veileder var Tone Morken, Nklm.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler